Jordanië – 2006


Naar de hoofstad Amman

Op 21 oktober 2006 vlogen we met Royal Air Jordan naar Amman, de hoofdstad van het land Jordanië. De stad ligt in het noordwesten van het land, slechts enkele tientallen kilometers afstand verwijderd van de Westelijke Jordaanoever en de Dode Zee.

In de buurt van Amman zijn archeologische vondsten gedaan uit de neolithische tijd. Het moderne Amman werd gesticht in 1878, toen het Ottomaanse rijk hier een groep Cirkassische immigranten huisvestte. Zij vormden tot halverwege de twintigste eeuw de meerderheid van de bevolking. Het was onder andere door een omvangrijke immigratie van Palestijnen die vanwege de Israëlisch-Arabische oorlogen vanaf 1948 naar Jordanië vluchtten, dat de stad een grote groei doormaakte.

De stad is temidden van en op heuvels gebouwd. Het vervoer is hierdoor op veel plekken niet eenvoudig. Belangrijke middelen van vervoer zijn de bus, de taxi, en de gedeelde taxi.

Bezienswaardigheden in en rond Amman
•Romeins theater
•Romeins forum
•Folkloristisch museum
•Odeon

Abdullah Moskee

amman02

Een moskee is een gebedshuis binnen de islam. Het huis van Mohammed in Medina wordt als eerste moskee beschouwd. Omdat het gebed centraal staat, kunnen moskeeën sober van opzet zijn, maar vaak zijn het zeer indrukwekkende gebouwen met zeer uiteenlopende architecturen.

Bij de moskee staan een of meer lange, smalle torens: de minaretten. Vanaf een minaret roept de muezzin (ook wel muaddhin) vijf keer per dag op tot het gebed: de salat of salah, en herhaalt hierbij de shahadah. Deze oproep wordt azan (ook wel adzan, athan) genoemd.

Men richt zich bij het bidden in de richting van Mekka. Een muur in de moskee staat loodrecht op deze gebedsrichting, die qibla genoemd wordt. De mihrab is een nis in deze muur die de qibla aangeeft. Aan de kant van de mihrab kan ook een minbar, een soort preekstoel, zijn. Vanaf de minbar wordt de vrijdagse preek (khotbah of khutbah) gehouden.

Op vrijdag is het voor mannelijke moslims verplicht om naar de moskee te gaan voor het gezamenlijke middaggebed. Traditioneel hebben mannen en vrouwen gescheiden gebieden. Dit komt waarschijnlijk voort uit de gedachte dat deze maatregel zou helpen in het uitbannen van ‘onreine’ gedachten, die de aandacht van het gebed kunnen afleiden. Ook de rituele reiniging voorafgaand aan het gebed vindt hierin zijn oorsprong. In de Koran wordt echter niet dwingend voorgeschreven dat vrouwen en mannen gescheiden moeten bidden.

Ook in de King Abdullah Moskee bidden vrouwen in een andere ruimte dan de mannen, de moskee telt maar liefts 5 etages, waaronder een parkeergarage. Ook de koninklijke familie komt er regelmatig bidden, het koninklijk paleis is immers vlakbij dit ronde gebouw, met zijn bijzondere blauwe kleur.

Onderdeel van het Koninklijk paleis is de koninklijke begraafplaats waar koning Hussein is begraven in 1999. De toegang is voor iedereen onmogelijk. Ter nagedachtenis van de voormalige vorst Hussein is een groot complex met sportvelden en tuinen aangelegd. De koning is ooit getrouwd geweest met 4 vrouwen. De laatste , meest geliefde, Amerikaanse Koninging Nohr leeft thans in Parijs maar is nog regelmatig terug in Jordanie. Ze heeft een mooi boek geschreven over haar leven als Koninging in Jordanie

De nationale vlag van Jordanië

amman05

Aan een 125 meter hoge metalen vlaggenmast hangt de reusachtige vlag van Jordanië als trots symbool voor de bevolking De vlag is maar liefst 60 meter lang en 40 meter breed. Door een metalen gaas-constructie wordt de vlag permanent uitgehouden, zodat de vlag ook bij het minste zuchtje wind toch enigszins toonbaar lijkt.
Vanaf ieder punt in deze grote wereldstad is de gigantische vlag zichtbaar. Toen wij er waren waaide er niet veel wind. We konden dus met enige moeite een redelijke foto schieten.

p.s. : Ook enige dagen later, in de havenstad Aqaba aan de Rode Zee , kwamen we een soortgelijke hoge vlaggemast tegen. Hieraan hangt echter de Palenstijnse vlag : Zonder kroontje en de kleuren van de drie horizanale banen zijn verwisseld ten opzicht van de Jordaanse vlag.

Geschiedenis

In 2006 telt de hoofdstad ongeveer 2,5 miljoen inwoners. De stad is gebouwd op zeven heuvels (jebels), waarvan koning David 30 eeuwen geleden de Ammonieten verdreef. In die tijd stond de stad bekend als Rabbath-Ammon. Ze ging achtereenvolgens over in de handen van Assyriërs, Babyloniërs, Perzen en Grieken om door de Egyptenaar Ptolemaeus II tot Philadelphia omgedoopt te worden. In 30 v.Christus werd de stad heroverd door Herodes en kwam ze onder Romeins gezag. Met de zustersteden Jerash en Gadara (het huidige Um Qais) maakte Amman deel uit van de Decapolis. Uit deze periode dateren trouwens de grote Romeinse monumenten : theater, citadel, tempel.

In 635 viel de stad in handen van de muzelmannen en kreeg ze de naam Ammon. Haar strategische positie (tussen de Middellandse Zee en Indië, naast Egypte en de Zwarte Zee) legde haar geen windeieren. Het paleis van El Quasr, op de heuvel van de Citadel, werd gebouwd onder de Kaliefen van de Omayyaden. Met de overplaatsing van de hoofdstad naar Bagdad onder de Abassieden (750 tot 969) en van Bagdad naar Caïro (onder de Fatimieden van 969 tot 1171) kwam de neergang. Als gevolg van dit toenemende isolement was Amman na verloop van tijd niet meer dan een dorp.

Het was wachten tot het einde van de 19e eeuw vooraleer de stad opnieuw aan belang won. In 1878 zochten Circassiërs en Tsjetsjenen, opgejaagd door de Russische veroveringen in de Kaukasus, een veilig onderkomen in Amman. De herbevolkingspolitiek die tot 1909 werd gevoerd deed handel en rijkdom opnieuw ontluiken. In dit smoezelige en slecht uitgeruste centrum besloot Koning Abdallah in de jaren ’20 de hoofdstad van zijn emiraat Transjordanië te vestigen (de koninklijke familie heeft trouwens nog steeds een verblijf in Amman, nl. op Jebel Hussein). De conflicten in het Midden-Oosten die sinds de jaren ’30 heersen bracht telkens nieuwe vluchtelingen naar de stad. Intussen heeft de stad zich uitgespreid over 17 heuvels.

Niet iedereen in Amman zit in hetzelfde schuitje : arme Palestijnen leven in kampen aan de oostkant van de stad. Werkloze mannen trachten de eindjes aan elkaar te knopen door allerhande klusjes op te knappen in afwachting van een beter bestaan. Daartegenover staat de rust van de luxueuze villa’s in de chique residentiële wijken waar Libanese, Syrische, Jordaanse en ook Palestijnse zakenlui wonen.

De laatste 3 jaar kopen steenrijke Irakeze ‘ vluchtelingen ‘ met hun miljoenen dollars aan zwart geld alle hotels, woningen en stukken land op voor torenhoge prijzen. Prijzen die de gewone Jordanees in de straat niet meer kan betalen. Irakezen die meer dan 5 miljoen dollar (zwart) geld inbrengen krijgen de Jordanese nationaliteit !
Jordanese wonungen bleken in twee jaar tijd drie keer zo duur geworden, afdingen op de vraagprijs doen ze niet ! Dat gaat nog spanningen geven !!!

Winkelen in Amman

Er is onlangs een nieuw, groot winkelcentrum geopend in Amman : MECCA MALL, een luxe overdekt winkelcentrum van 4 etages met vele winkels. De meeste artikelen zijn veel te duur voor de jongere Jordanese bevolking, het is daardoor meer een soort ontmoetingsplaats en dus de hele dag tot sluitingstijd 2300 uur hartstikke druk. Ook voor de Nederlandse winkeldames was er niet echt veel goeds tussen , het werd dus echt : ‘ kijke, kijk, niet kope’ Gelukkig hadden ze daar wel een echte Starbucks met heerlijke Cappucino met Ierse likeur …mmmmm….. Zijn we ook tweemaal speciaal naar toe gereden in een gammele gele taxi, niet duur, we betaalden 3 dinar terwijl de scherpste prijs 1,5 dinar bleek te zijn geweest.

KLIK HIER voor een impressie van de overige steden

Jerash

Mount Nebo

Wadi Rum

Petra

Aqaba

Amman

1965 Totaal 1 Vandaag